Профил на купувача

Доставка на гориво за нуждите на Градски транспорт Добрич

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2020 г.

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2019 г.

АРХИВ Автобусен транспорт

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП (до 15.04.2016 г.)

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за зареждане на моторните превозни средства, собственост на “Автобусен транспорт” ЕООД, град Добрич“:

 1. Решение за откриване на процедура
 2. Обявление
 3. Указания
 4. Описание и технически спецификации
 5. Образци на декларации
 6. Проект на договор ОП1
 7. Проект на договор ОП2
 8. Протокол 1
 9. Протокол 2
 10. Протокол 3
 11. Съобщение по чл. 69а ЗОП
 12. Решение за класиране
 13. Решение за прекратяване на процедурата
 14. Договор

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез лизинг на един брой технически нов микробус“:

 1. Публична покана РД-06-026_09.03.2015 ( ID 9039524)
 2. Документация към публична покана
 3. Съобщение до средствата Медии
 4. Протокол
 5. Договор
 6. Информация за извършено плащане
 7. Информация за извършено плащане м.май 2015г
 8. Информация за извършено плащане м.юни2015г
 9. Информация за извършено плащане м.юли2015г
 10. Информация за извършено плащане м.август 2015г
 11. Информация за извършено плащане м.септември 2015г.
 12. Информация за извършено плащане м.октомври 2015г.
 13. Информация за извършено плащане м. ноември 2015г.
 14. Информация за извършено плащане м. декември 2015г.
 15. Информация за извършено плащане м. януари 2016г
 16. Информация за извършено плащане м. февруари 2016г
 17. Информация за извършено плащане м. март 2016г.
 18. Информация за извършено плащане м. април 2016г.
 19. Информация за извършено плащане м.май 2016
 20. Информация за извършено плащане м. юни 2016г.

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на природен газ – метан за зареждане на моторните превозни средства , собственост на „Автобусен транспорт“ ЕООД, град Добрич“:

 1. Публична покана ID 9047107
 2. Документация към публична покана
 3. Съобщение до медиите
 4. Протокол
 5. Договор

Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ пропан-бутан) за зареждане на моторните превозни средства, собственост на “Автобусен транспорт” ЕООД, град Добрич:

 1. Решение № 709615 от 25.01.2016 г.
 2. Борсов договор

Доставка чрез лизинг на един брой технически нов автобус за нуждите на „Автобусен транспорт“ ЕООД, град Добрич:

 1. Обява № 9056063 от 01.09.2016 г.
 2. Информация за публикувана в профила на купувача обява от 01.09.2016 г.
 3. Документация за участие
 4. Проект на договор
 5. Образци
 6. Технически спецификации
 7. Информация № 9056459 за удължаване на срок (публикувана на 13.09.2016 г.)
 8. Протокол (публикуван на 27.09.2016 г.)
 9. Договор
 10. Анекс към договор (публикуван на 21.02.2017 г.)
 11. Договор за финансов лизинг (17.03.2017 г.)

Процедура публично състезание: обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (дизелово гориво, бензин А95Н и газ пропан-бутан) за автомобилите, собственост на „Автобусен транспорт“ ЕООД, град Добрич“:

 1. Решение № 762661, публикувано на 14.12.2016 г.
 2. Обявление № 762662, публикувано на 14.12.2016 г.
 3. Документация (публикувана на 14.12.2016 г.)
 4. Образци (публикувани на 14.12.2016 г.)
 5. Технически спецификации (публикувани на 14.12.2016 г.)
 6. Проект на договор (публикуван на 14.12.2016 г.)
 7. Протокол № 1 от 06.01.2017 г., публикуван на 09.01.2017 г.
 8. Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 09.01.2017 г.
 9. Протокол 2/12.01.2017 г., публикуван на 12.01.2017 г.
 10. Протокол № 3, публикуван на 18.01.2017 г.
 11. Решение № 003/18.01.2017 г. за определяне на изпълнител
 12. Покана изпълнител, публикувана на 31.01.2017 г.
 13. Договор и приложения към него, публикуван на 13.02.2017 г.
 14. Обявление за възложена поръчка № 771911, публикувано на 13.02.2017 г.

Няма архиви за показване.