За нас

Градски транспорт Добрич“ ЕООД, ЕИК: 202966915 е правоприемник на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, с ЕИК: 124086119 и „Автобусен транспорт “ ЕООД, с ЕИК:124653046– заличени търговци в резултат на извършено преобразуване по Решение № 45-14/29.01.2019г. на Общински съвет град Добрич и вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания на 25.03.2019 година

Градски транспорт Добрич“ ЕООД“ ЕООД гр. Добрич е дружество с ограничена отговорност и има предмет на дейност – превоз на пътници на територията на Република България.

Дружеството е учредено през 2014 година с Едноличен собственик на капитала Община гр. Добрич

Средносписъчния брой на персонала е 31 бр.

Към момента дружеството обслужва следните автобусни линии в гр. Добрич: 111, 124, 201, 233.