За нас

IMG_8620-1Автобусен транспорт“ ЕООД гр. Добрич е общинско дружество с ограничена отговорност и има предмет на дейност – превоз на пътници на територията на Република България.

Дружеството е учредено през 2005 г.
Едноличен собственик на капитала е ЕООД“ Тролейбусен транспорт“ гр. Добрич.
Дружеството започва дейността си с три броя автобуси, прехвърлени като апортна вноска от ЕООД „Тролейбусен транспорт„. В края на 2005 г. са закупени три броя употребявани автобуси марка „Рено“ от „Албена“ АД КК Албена. През 2008 г. е закупен автобус марка „Икарус“ от „Албена стил“ АД гр. Добрич също употребявам и един нов марка „Пежо“ на лизинг. На лизинг през 2008 г. е закупен и автомобил марка „Ситроен“. През 2009 г. са закупени 6 броя употребявани автобуси, необходими за изпълняване на линии N 201 и N 203 от транспортната схема.

През 2010 г. няма закупени както транспортни средства, така и други дълготрайни материални активи. През годината са бракувани три броя автобуси / апортна вноска от ЕООД „Тролейбусен транспорт„, направена през 2005 г. През 2011 г. са закупени три броя микробуси марка „Рено“ на лизинг. В края на 2012 г. е направена авансова вноска за закупуване на три броя микробуси марка „ФИАТ“ на лизинг, които са доставени през I-вото тримесечие на 2013 г.

От 01.07.2014 година управител на дружеството е Росен Стоянов Русев.

Дружеството се ръководи до 30.06.2014 г. от управителя на едноличния собственик – ЕООД „Тролейбусен транспорт“ гр. Добрич
Средносписъчния брой на персонала е 31 бр.

Към момента дружеството обслужва следните автобусни линии в гр. Добрич: 111, 124, 201, 233.