Разписание

РАЗПИСАНИЕ-ДЕЛНИК

АВТОБУСНА ЛИНИЯ №111
Направление-жк”Балик-Депо
5*45,6*00,6*15,6*30,6*45,7*00,7*15,7*30,7*45,8*00,8*15,8*30,8*45,9*00,9*15,9*45,10*00,10*15,10*30,10*45,11*00,11*15,11*30,11*45,12*00,12*15,12*30,12*45,13*00,13*15,13*30,13*45,14*00,14*15,14*30,14*45,15*00,15*15,15*30,16*00,16*15,16*30,16*45,17*00,17*15,17*30,17*45,18*00,18*15,18*30,18*4519*00,19*15,19*30,19*45,20*00,20*15. Курсовете за 7*00 и 16*45 до Обръщало Сердика

Направление-Депо-жк”Балик”
5*25,5*40,5*55,6*05,6*20,6*35,6*50,7*05,7*20-С,7*35,7*50,8*05,8*20,8*35,8*50,9*05,9*35,9*50,10*05,10*20,10*35,10*50,11*05,11*20,11*35,11*50,12*05,12*20,12*35,12*50,13*05,13*20,13*35,13*50,14*05,14*20,14*35,14*50,15*05,15*20,15*50,16*05,16*20,16*35,16*50,17*05С,17*20,17*35,17*50,18*05,18*20,18*35,18*50,19*05,19*20,19*35,19*50. Курсовете за 7*20 и 17*05 от Обръщало Сердика

АВТОБУСНА ЛИНИЯ №124
Направление-Депо-Добротица-Депо
5*55,6*55,7*55,8*55,9*55, 10*55,11*55, 12*55, 13*55, 14*55,16*00,16*55,17*55,18*55.

АВТОБУСНА ЛИНИЯ №233
Направление-Екострой -Добротица-Екострой
5*25,5*55,6*25,6*55,7*25,7*55,8*25,8*55,9*25,9*55,10*25,10*55,11*25,11*55,12*25,12*55,13*25,13*55,14*25,14*55,15*25,15*55,16*25,16*55,17*2517*55,18*25,18*55,19*25

АВТОБУСНА ЛИНИЯ №201

Направление- Депо-Добротица
5*30,6*30,7*30,8*30,9*30,10*30,11*30,12*30,13*30,14*30,15*30,16*30,17*30,18*30,19*30
Направление-Добротица-Депо
6*00,7*00,8*00,9*00,10*00,11*00,12*00,13*00,14*00,15*00,16*00,17*00,18*00,19*00,20*00

РАЗПИСАНИЕ-ПРАЗНИК

АВТОБУСНА ЛИНИЯ-№111-събота

Направление—Балик-Депо
6*15,6*30,7*00,7*15,7*45,8*00,8*30,8*45,9*15,9*45,10*15,10*30,11*00,11*15,11*45,12*00,12*30,12*45,13*15,13*30,14*00,14*15,14*45,15*00,15*30,16*00,16*30,16*45,17*15,17*30, 18*00,18*15,18*45,19*00,19*30,19*45,20*15.
Направление-Депо-Балик
5*55,6*10,6*35-С,6*50-С,7*20-С,7*35-С,8*05,8*20,8*50,9*05,9*50,10*05,10*35,10*50,11*20, 11*35,12*05,12*20,12*50,13*05,13*35,13*50,14*20,14*35,15*05,15*20,16*05,16*20,16*50, 17*05-С,17*35-С,17*50,18*20,18*35,19*05,19*20,19*50.

АВТОБУСНА ЛИНИЯ-№111-неделя

Направление-Балик-Депо
6*30,7*15,8*00,8*45,9*45,10*30,11*15,12*00,12*45,13*30,14*15,15*00,16*00,16*45,17*30, 18*15,19*00,19*45.
Направление-Депо-Балик
6*10,6*50С,7*35С,8*20,9*05,10*05,10*50,11*35,12*20,13*05,13*50,14*35,15*20,16*20,17*05С,17*50,18*35,19*20.

АВТОБУСНА ЛИНИЯ-№201-събота и неделя

Направление-Депо-Болница-Кулата
6*30,7*30,8*30,9*30,10*30,11*30,12*30,13*30,14*30,15*30,16*30,17*30,18*30
Направление-Кулата-Болница-Депо
7*00,8*00,9*00,10*00,11*00,12*00,13*00,14*00,15*00,16*00,17*00,18*00,19*00