Контакти

Телефони:
088 484 6884 – Управител /Катя Петкова/
058 66 04 22, 058 66 04 21

Булстат: 202966915
Адрес: гр. Добрич 9300, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ N 8

Карта: